X-lander Česko Zásady používání souborů cookies - X-lander Česko

Zásady používání souborů cookies

Tyto Zásady se vztahují na „cookies“ a odkazují na webovou stránku www.x-lander.com provozovanou společností DELTIM sp. z o.o. s.k se sídlem v Częstochowé (dále jen „webová stránka“).

Co jsou to “cookies”?

„Cookies“ je třeba chápat jako IT data, zejména textové soubory, uložené v koncových zařízeních uživatelů určených k používání webových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení spotřebitele a správně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním preferencím. „Cookies“ obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

K čemu používáme “cookies“?

„Cookies“ používané partnery majitele internetového obchodu, včetně zejména uživatelů internetového obchodu, podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

Jaké soubory “cookies” používáme?

Používají se dva typy „cookies“ – „relační“ a „trvalé“.

  • “Relační” jsou dočasné soubory, které zůstávají na zařízení uživatele až do odhlášení z internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče).
  • “Trvalé” soubory zůstávají v zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech “cookies” nebo dokud nejsou uživatelem ručně smazány.

Soubory „cookies“ používané partnery majitele internetového obchodu, včetně samotných uživatelů internetového obchodu, podléhají jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů.

Obsahují cookies osobní údaje?

Osobní údaje shromážděné pomocí „cookies“ mohou být shromažďovány pouze za účelem plnění konkrétních funkcí pro Spotřebitele. Taková data jsou zašifrována způsobem, který k nim brání přístup neoprávněným osobám.

Mazání souborů “cookies”

Software používaný k procházení webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje umístění „cookies“ na koncovém zařízení. Tato nastavení je možné změnit tak, aby byla zablokována automatická manipulace s „cookies“ v nastavení webového prohlížeče nebo o nich byla informována při každém jejich odeslání do zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s “cookies” jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Omezení používání souborů „cookies“ může ovlivnit některé funkce dostupné v internetovém obchodě, zejména proces registrace a objednávání.