X-lander Česko Zásady ochrany osobních údajů - X-lander Česko

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

 1. PRODÁVAJÍCÍ je správcem osobních údajů ZÁKAZNÍKA zpracovávaných v souvislosti s používáním INTERNETOVÉHO OBCHODU.
 2. Poskytnutí osobních údajů, stejně jako souhlas s jejich zpracováním, je zcela dobrovolné. Veškeré osobní údaje poskytnuté ZÁKAZNÍKEM jsou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem, ke kterému ZÁKAZNÍK udělil svůj souhlas. Pokud ZÁKAZNÍK neposkytne údaje nezbytné pro vyřízení objednávky a nedá souhlas s jejich zpracováním, nemusí být možné objednávku vyřídit.
 3. Správce zajišťuje bezpečnost poskytnutých údajů a výkon práv ZÁKAZNÍKŮ podle nařízení ONOOÚ.
 4. ZÁKAZNÍK má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu a právo požadovat jejich úplné vymazání nebo omezení práva na zpracování svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování – k tomuto účelu můžete využít funkci v programu obchodu pro aktualizaci údajů uživatelského účtu nebo prosím zašlete oznámení (např. na uvedenou e-mailovou adresu) s uvedením požadavku na změnu nebo vymazání údajů z evidence. Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
 5. ZÁKAZNÍK má právo obdržet údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu. Má rovněž právo zaslat tyto údaje jinému správci, aniž by mu v tom ADMINISTRÁTOR, od něhož budou údaje získány, bránil (čl. 20 odst. 1). Je-li to technicky možné, může KLIENT požádat ADMINISTRÁTORA, aby jeho údaje zaslal přímo jinému správci (čl. 20 odst. 2).
 6. ADMINISTRÁTOR může odmítnout vymazat údaje KLIENTA pouze v případech stanovených platnými předpisy, zejména pokud KLIENT neuhradil všechny dluhy vůči ADMINISTRÁTOROVI.
 7. Následující údaje o ZÁKAZNÍKOVI jsou nezbytné pro dokončení služby podle smlouvy:
  • příjmení a jméno,
  • adresa pro zaslání výrobků,
  • e-mailová adresa,
  • kontaktní telefonní číslo,
  • v případě společnosti navíc název společnosti a daňové identifikační číslo.
 8. Veškeré osobní údaje poskytnuté v průběhu procesu objednávání jsou použity výhradně pro vytvoření, uzavření, změnu nebo ukončení smlouvy mezi DODAVATELEM SLUŽEB a ZÁKAZNÍKEM a pro uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo pro vyřízení objednávky a nejsou sdíleny s jinými institucemi nebo třetími stranami – s výjimkou třetích stran – společností provádějících online platby, tj. platebních bran.
 9. V případě prodeje výrobků prostřednictvím INTERNETOVÉHO OBCHODU se za účelem doručení výrobků ZÁKAZNÍKOVI poskytují osobní údaje nezbytné pro adresování a doručení zásilky společnostem, které se profesionálně zabývají doručováním zásilek – zejména polské poště a kurýrním společnostem – spolu s přidělením zásilky k doručení.
 10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
  • pro vedení účtu v databázi internetového obchodu – základem pro zpracování těchto údajů je smlouva (obchodní podmínky), kterou uživatel přijal. Tyto údaje budeme zpracovávat tak dlouho, dokud Uživatel nevypoví uzavřenou smlouvu nebo dokud nedojde k promlčení případných nároků,
  • údaje v prodejních dokladech – za období vyžadované účetními předpisy,
  • e-mailovou adresu používanou pro zasílání newsletteru – po dobu platnosti vašeho souhlasu. Souhlas lze kdykoli odvolat,
  • adresní údaje sloužící k zasílání marketingových informací týkajících se vlastních služeb Správce – (důvodem zpracování je oprávněný právní zájem Správce – čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO). Tyto údaje budeme zpracovávat tak dlouho, dokud uživatel nevznese námitku proti zpracování pro tento účel,
  • se po uplynutí této doby odstraní.
 11. Klient má právo podat stížnost proti postupu ADMINISTRÁTORA předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 12. Pokud ZÁKAZNÍK souhlasí se zpracováním svých údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních informací a přihlásí se do seznamu odběratelů, bude dostávat “newsletter” na jím uvedenou e-mailovou adresu. ZÁKAZNÍK se může ze služby zasílání newsletteru kdykoli odhlásit.