Bezpečnost

Značka X-lander vznikla s myšlenkou na rodiče, kteří chtějí aktivně trávit čas se svými dětmi, a dělá jim to velkou radost. Chápeme, že se každý den vydáváte na nejlepší procházky ve Vašem životě, a my s Vámi odvážně držíme krok!

Co děláme pro zajištění bezpečí?

Compliance Manager (Manažer zajištění shody s normami), který odpovídá za definici bezpečnostních požadavků a příslušných norem pro výrobek v každé fázi projektování a výroby.

Následně jsou do procesu návrhu angažováni vedoucí jednotlivých oddělení výroby, abychom mohli v každé fázi tvorby výrobku ověřovat jeho shodu s kritérii odolnosti a bezpečnosti.

Než je výrobek odeslán do oprávněné laboratoře za účelem provedení oficiálních zkoušek, prochází stejnými zkouškami v naší interní laboratoři. Dodržujeme pravidlo, že klíčové parametry odolnosti, uváděné v normě EN 1888, musí být během našich interních zkoušek překročeny 2 až 3 krát. Týká se to např. počtu hodin na válečkovém testovacím přístroji, zatížení během testu nebo počtu opakování během testů odolnosti. Příkladem může být test spočívající v opakovaném tlaku na rukojeť zatíženého kočárku. Má za účel ověřit odolnost rukojeti. Norma předpokládá 10 tisíc opakování. My náš stroj – v případě testu X-Move – vypínáme po 40 tisících cyklů.

Další fází je dozor procesu výroby. Naši inspektoři důkladně sledují každou fázi výroby a namátkově kontrolují zboží ještě před jeho odesláním zákazníkovi. Všechny výše popsané procesy byly zkontrolovány a ověřeny pracovníky nezávislé laboratoře. Výsledkem těchto aktivit je test evropské bezpečnostní normy EN 1888 na naše produkty. Kočárky X-lander splňují evropskou bezpečnostní normu EN 1888, která definuje jednotné technické požadavky týkající se bezpečnosti a proceduru kontroly kočárků v celé Evropě. Každý certifikovaný výrobek je opatřen značkou, která potvrzuje testování jeho vlastností.

Norma EN 1888

Kočárky X-lander splňují evropskou bezpečnostní normu EN 1888, která definuje jednotné technické požadavky týkající se bezpečnosti a proceduru kontroly kočárků v celé Evropě. Každý certifikovaný výrobek je opatřen značkou, která potvrzuje testování jeho vlastností.