X-lander Česko Řešení reklamace - X-lander Česko

Řešení reklamace

SERVIS “OD DVEŘÍ KE DVEŘÍM”

 class=

X-lander má pohodlný a přátelský záruční servis “od dveří ke dveřím”. Výrobek, který vyžaduje servis, vyzvedneme z jakéhokoli místa v zemi. Po provedení požadovaných oprav nebo úprav jej vrátíme na uvedenou adresu do 72 hodin od doručení produktu do našeho servisu.

JAK PODAT REKLAMACI?

 class=

VYPLŇTE FORMULÁŘ
A POŠLETE JEJ K NÁM

 class=

BUDEME VÁS KONTAKTOVAT
PRO STANOVENÍ TERMÍNU
A MÍSTA VYZVEDNUTÍ

 class=

PŘEDEJTE BALÍK KURÝROVI

 class=

ČTVRTÝ PRACOVNÍ DEN OČEKÁVEJTE SVOU ZÁSILKU ZPĚT

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

ÚDAJE ZÁKAZNÍka
Jméno *
Příjmení *
Telefon *
Email *
přepravní informace
Ulice *
Město *
číslo popisné *
psč *
INFORMACE O PRODUKTU
Model
sériové číslo

Popis servisního požadavku *
Souhlas se zpracováním osobních údajů *

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY X-LANDER

a) DELTIM sp. z o.o. sp.k. v Częstochowa se sídlem v Częstochowé na ul. Warszawska 106 (dále jen Výrobce) poskytuje Kupujícímu/spotřebiteli záruku kvality na produkty (dále jen Produkty) a podmínky v souladu s následujícími
b) Kočárky: X-lander X-Move, X-Pulse, X-Cite, X-Run, X-Go, X-Fly, X-Double, X-Follow – 24 měsíců,
c) Hluboké korby: X-Pram, X-Pram Light – 24 měsíců,
d) Autosedačky: X-Car, autosedačka Britax Baby safe I-size by X-lander – 24 měsíců,
e) Příslušenství – 24 měsíců.

Na všechny produkty X-lander, kromě příslušenství, se vztahuje služba „door to door“, která trvá po celou dobu záruky.

Záruční doba začíná dnem zakoupení produktu kupujícím/spotřebitelem.

 1. Záruka platí ve všech zemích Evropské únie.
 2. Záruka je poskytována na produkty zakoupené na www.x-lander.com nebo v kamenných prodejnách.
 3. Záruka se vztahuje na fyzické vady výrobku – bránící jeho použití k určenému účelu. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé z příčin vlastních výrobku v době jeho nákupu kupujícím/spotřebitelem nebo vzniklé z výrobních vad nebo skrytých vad materiálu jednotlivých prvků
 4. Uplatněním záručních práv kupujícím / spotřebitelem nejsou vyloučena, omezena ani pozastavena práva kupujícího / spotřebitele podle ustanovení o záruce za vady prodávané věci. Uplatní-li však kupující/spotřebitel práva ze záruky, staví se lhůta pro uplatnění práv ze záruky dnem oznámení vady prodávajícím. Tato lhůta běží ode dne odmítnutí plnění povinností vyplývajících ze záruky ručitelem nebo uplynutí doby k jejich plnění.

Na co se záruka nevztahuje?

 1. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
 • mechanicky, chemicky, tepelně nebo záměrně,
 • provoz v rozporu se zamýšleným použitím produktu nebo s návodem k použití,
 • nesprávná údržba nebo nesprávné skladování,
 • nevhodné nebo v rozporu s montážním návodem.
 1. Záruka se nevztahuje zejména na:
 • poškození v důsledku svévolných úprav. Při výše uvedeném ztrácí kupující nárok na záruku.
 • opotřebení prvků výrobku v důsledku běžného používání (např. výskyt uvolněnosti na nýtovaných spojích, žmolkování čalounění, opotřebení os kol, opotřebení pneumatik, oděrky a škrábance kovových profilů, opotřebení kožené rukojeti atd.)
 • mechanická poškození (trhliny, oděrky, praskliny, lomy, škrábance na povrchu laku apod.) nevyplývající z vad materiálu.
 • poškození způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami a také UV zářením (změna barvy, skvrny, vyblednutí).
 • poškození, jako je plíseň, rez, matování atd. způsobené nechráněným skladováním produktu v nepříznivých podmínkách (například místnosti s vysokou vlhkostí).
 • poškození vyplývající z působení chemikálií (rozpouštědel, posypové soli atd.).
 • proražení pneumatiky a duše
 • přepumpování duší a pneumatik
 class=

JAK SE STARAT O KOČÁREK

Na co se záruka nevztahuje?

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně do 14 dnů ode dne zjištění vady. Kupující/spotřebitel uplatňuje reklamaci v místě zakoupení produktu nebo přímo na webových stránkách výrobce na adresu uvedenou výše:
 • vadný výrobek, který by měl být kompletní a bez nečistot,
 • doklad o koupi Produktu
 • popis závady a také datum a okolnosti jejího vzniku a odhalení
 1. Důležité! Při uplatnění reklamace je kupující/spotřebitel povinen podat dostatečné vysvětlení ohledně druhu vady, termínu vzniku a okolnostech jejího odhalení. Bude-li při projednávání reklamace nutné získat další informace nebo fotografie související s vadou nebo způsobem užívání Produktu, je Kupující/spotřebitel povinen poskytnout výrobci všechny potřebné údaje.
 2. Důležité! Výrobek dodaný s reklamací musí být důkladně vyčištěn. V případě porušení této povinnosti může Výrobce zaslat Produkt zpět na adresu Kupujícího/spotřebitele a na jeho náklady a prověřování reklamace bude následně pozastaveno do doby odeslání vyčištěného Produktu výrobci.

Jak se řeší reklamace?

 1. Výrobce je povinen reklamaci posoudit do 14 pracovních dnů ode dne předání Produktu do servisu Výrobce. Výrobce se však snaží tuto dobu co nejvíce zkrátit. Výrobce však stanoví, že bude-li podaná reklamace vyžadovat dodatečné prozkoumání Produktu nebo ujednání s Kupujícím/spotřebitelem, prodlouží se doba vyřízení reklamace, o čemž výrobce kupujícího/spotřebitele neprodleně vyrozumí.
 2. Při projednávání reklamace se Výrobce bude řídit především technickými normami platnými k datu výroby Produktu.
 3. V případě uznání reklamace bude Výrobce Kupujícího/spotřebitele informovat e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.
 4. V případě oprávněné reklamace může Výrobce v rámci záruky dle vlastního uvážení:
 • provést bezplatnou záruční opravu,
 • vyměnit všechny vadné součástky, na které se vztahuje záruka, nebo celý produkt za bezchybný.
 • vrátit zaplacenou částku kupujícímu/spotřebiteli, pokud je oprava nebo výměna nemožná nebo ekonomicky nevýhodná.
 1. Záruční doba se prodlužuje o dobu nezbytnou k provedení záruční opravy nebo výměny vadných prvků, na které se vztahuje záruka, za bezvadné.
 2. V případě oprávněné reklamace (u výrobků, na které se vztahuje služba „door to door“) je výrobce povinen uhradit náklady za doručení zboží do jeho sídla a náklady na vrácení zboží na adresu kupujícího/spotřebitele pouze prostřednictvím kurýrní společnosti určené výrobcem. V případě neoprávněné reklamace hradí nutné náklady vzniklé v souvislosti s jejím uznáním a dopravou Kupující/Spotřebitel.
 3. Povinnosti výrobce vyplývající z této záruky jsou omezeny částkou nepřevyšující cenu samotného výrobku.