Záruka a servis

Servis na nejvyšší úrovni

X-lander poskytuje pohodlný a příjemný záruční servis door-to-door.Produkt vyžadující garanční opravu vyzvedneme z jakéhokoli místa v České republice. Po provedení požadovaných oprav nebo úprav zboží vrátíme na uvedenou adresu do 5 pracovních dnů od doručení produktu do našeho servisu.

Jak nahlásit reklamaci?

 1. Vyplňte formulář a odešlete
 2. Budeme vás kontaktovat a domluvíme si datum a místo převzetí poškozeného zboží
 3. Předejte balíček kurýrovi a počkejte až Vám doručíme zpět opravený produkt.

Formulář žádosti o servis

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY X-LANDER

a) DELTIM sp. z oo sp.k. v Częstochowa se sídlem v Częstochowa na ulici Warszawska 106 (dále jen Výrobce) poskytuje Kupujícímu / spotřebiteli záruku za jakost na výrobky (dále jen Výrobky) a termíny v souladu s následujícími
b) kočárky: X-lander X-Move, X-Pulse, X-Cite, X-Run, X-Go, X-Fly, X-Double, X-Follow – doba trvání 24 měsíců,
c) korby: X-Pram, X-Pram Light – délka 12 měsíců,
d) autosedačky: X-Car, Britax Baby safe I-size by X-lander seat – životnost 12 měsíců,
e) příslušenství – doba trvání 6 měsíců.

Na všechny produkty X-lander, kromě příslušenství, se vztahuje služba „door to door“ / „od dveří ke dvěřím“, která trvá po celou dobu záruky.

Záruční ochrana začíná dnem zakoupení výrobku kupujícím/spotřebitelem.

 1. Záruka platí v Polsku a v zemích EU.
 2. Záruka se poskytuje na produkty zakoupené na www.x-lander.com nebo v autorizovaných prodejních místech, jejichž úplný a aktuální seznam je k dispozici na webových stránkách Kde koupit .
 3. Záruka se vztahuje na fyzické vady výrobku – bránící jeho použití k určenému účelu. Záruka se vztahuje pouze na vady vlastní výrobku v době jeho koupě Kupujícím/spotřebitelem nebo vzniklé výrobními vadami nebo skrytými vadami materiálu jednotlivých prvků.
 4. Užitím práv ze záruky kupujícím/spotřebitelem nejsou vyloučena, omezena ani pozastavena práva kupujícího/spotřebitele vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodávané věci. Uplatní-li však kupující/spotřebitel práva ze záruky, staví se lhůta pro uplatnění práv ze záruky dnem oznámení vady prodávajícím. Tato lhůta běží dále ode dne odmítnutí plnění závazků ze záruky ručitelem nebo neúčinného uplynutí doby k jejich plnění.

Na co se záruka nevztahuje?

1. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
● mechanicky, chemicky, tepelně nebo úmyslně,
● provoz v rozporu se zamýšleným použitím Produktu nebo návodem k použití,
● nesprávná údržba nebo nesprávné skladování,
● nesprávným použitím nebo v rozporu s návodem k použití.

 1. Záruka se nevztahuje zejména na:
 • poškození v důsledku neoprávněných úprav. V případě výše uvedeného ztrácí kupující nárok na záruku.
 • opotřebení součástí výrobku způsobené běžným provozem (např. výskyt vůle v nýtovaných spojích, žmolkování čalounění, opotřebení os kol, opotřebení pneumatik, oděrky a škrábance na kovových profilech, oděr kožené rukojeti atd.)
 • mechanická poškození (trhliny, oděrky, praskliny, lomy, škrábance na povrchu laku atd.) nevyplývající z vad materiálu.
 • škody způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami i UV zářením (změna barvy, skvrny, vyblednutí).
 • poškození jako plíseň, rez, matování apod. způsobené skladováním nechráněného výrobku v nepříznivých podmínkách (např. místnosti se zvýšenou vlhkostí.
 • škody způsobené působením chemických činidel (rozpouštědla, posypová sůl apod.)
 • proražení pneumatiky duše
 • huštění duší a pneumatik

Co potřebujete k reklamaci?

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně do 14 dnů ode dne zjištění vady. Kupující/spotřebitel uplatňuje reklamaci v místě zakoupení Produktu nebo přímo na webových stránkách výrobce na adresu uvedenou na začátku s přílohou:
  ● vadný Produkt, který by měl být kompletní a očištěný od nečistot,
  ● doklad o zakoupení Produktu ,
  ● popis závady, datum a okolnosti jejího vzniku a odhalení
 2. Důležité! Při uplatnění reklamace je kupující/spotřebitel povinen podat podrobné vysvětlení ohledně druhu vady, termínu a okolností jejího odhalení. Bude-li při prověřování reklamace nutné získat další informace či fotografie související s vadou nebo způsobem užívání Produktu, je Kupující/spotřebitel povinen poskytnout Výrobcem všechny potřebné údaje.
 3. Důležité! Výrobek dodaný s reklamací musí být důkladně vyčištěn. V případě porušení této povinnosti může Výrobce vrátit Produkt na adresu Kupujícího / Spotřebitele a na jeho náklady a prověřování reklamace bude následně pozastaveno do doby odeslání vyčištěného Produktu výrobci.

Jak probíhá reklamace?

 1. Výrobce je povinen posoudit uplatněnou reklamaci do 14 pracovních dnů ode dne předání Produktu do servisu Výrobce. Výrobce se však snaží tuto dobu držet co nejkratší. Výrobce si však vyhrazuje, že pokud bude uplatněná reklamace vyžadovat dodatečné zkoušky Výrobku nebo ujednání s Kupujícím / Spotřebitelem, prodlouží se na dobu jejich trvání lhůta pro posouzení reklamace, o čemž Výrobce Kupujícího / Spotřebitele neprodleně vyrozumí.
 2. Při projednávání reklamací se Výrobce bude řídit především technickými normami platnými k datu výroby Výrobku.
 3. V případě uznání reklamace bude Výrobce Kupujícího / Spotřebitele informovat e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.
 4. V případě oprávněné reklamace může Výrobce v rámci záruky dle vlastního uvážení:
  ● provést bezplatnou záruční opravu,
  ● vyměnit všechny vadné prvky, na které se vztahuje záruka, nebo celý Produkt za bezchybný.
  ● vrátit kupujícímu/spotřebiteli zaplacenou částku, pokud je oprava nebo výměna nemožná nebo ekonomicky neodůvodněná.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu nezbytnou k provedení záruční opravy nebo k výměně vadných prvků, na které se vztahuje záruka bez vad.
 6. V případě oprávněné reklamace (u výrobků spadajících do služby „door to door“) je výrobce povinen uhradit náklady na doručení zboží na místo určení a náklady na vrácení zboží kupujícímu/uživateli. adresu pouze prostřednictvím kurýrní společnosti uvedené výrobcem. V případě neoprávněné reklamace nese nutné náklady vzniklé v souvislosti s jejím uznáním a dopravou Kupující / Spotřebitel.
 7. Závazky výrobce vyplývající z této záruky jsou omezeny částkou nepřevyšující cenu samotného výrobku.