REGULAMIN PROMOCJI 20% NA 20. URODZINY X-LANDERA

  1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „20 % na 20. Urodziny X-landera”  z X-lander dalej „Akcja promocyjna”.
  2. Akcja promocyjna organizowana jest przez DELTIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Częstochowie, ul. Żyzna 58C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000434953. [dalej „Organizator”].
  3. Organizator prowadzi kompleksową obsługę Akcji promocyjnej
  4. Regulamin oraz podstawowe informacje o Akcji promocyjnej są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://x-lander.com  
  5. Akcja promocyjna realizowana jest w terminie od 15.06.2022 do 15.08.2022, nie dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów Towaru promocyjnego. O wcześniejszym wyczerpaniu Towaru promocyjnego i zakończeniu Akcji promocyjnej Organizator poinformuje na wskazanej wyżej stronie internetowej lub na profilach Facebook i Instagram.
  6. Akcja promocyjna dotyczy tylko wybranych modeli marki X-lander w zestawach 2w1. Modele w promocji: X-Move, X-Run, X-Pulse, X-Cite. Skład zestawu 2w1 to: wózek spacerowy, gondola, torba x-Bag, adaptery (jeśli są konieczne do montażu gondoli)
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie lub skrócenia okresu trwania Akcji promocyjnej.