Politika souborů „cookies“

Tato Politika souborů „cookies“ se vztahuje k internetové stránce www.x-lander.com, jejímž provozovatelem je DELTIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K se sídlem v Częstochowa (dále jen „internetové stránky“).

Co jsou soubory „cookies“?

Soubory „cookies“ jsou informační údaje, zejména textové soubory, ukládané do koncových zařízení uživatelů, určené k používání internetových stránek. Tyto soubory umožňují detekování zařízení spotřebitele a náležité zobrazení internetové stránky, která je uzpůsobena individuálním preferencím spotřebitele. „Cookies“ obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.

K čemu využíváme soubory „cookies“?

Soubory „cookies“ jsou používány za účelem uzpůsobení obsahu internetových stránek preferencím spotřebitele a k optimalizaci používání internetových stránek. Jsou také používány k tvorbě anonymních, agregovaných statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem spotřebitel používá internetové stránky, což následně umožňuje zdokonalení jejich struktury a obsahu, s výjimkou personální identifikace spotřebitele.

Jaké soubory „cookies“ používáme?

Používáme dva typy souborů „cookies”– „dočasné” a „stálé”.

  • „Dočasné” jsou soubory, které zůstávají na zařízení uživatele až do odhlášení z internetového obchodu nebo vypnutí internetového prohlížeče.
  • „Stálé“ soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu nastavenou v parametrech souborů „cookies“ nebo do doby jejich manuálního odstranění uživatelem.

Soubory „cookies“ jsou používány za účelem uzpůsobení obsahu internetových stránek preferencím spotřebitele a k optimalizaci používání internetových stránek. Jsou také používány k tvorbě anonymních, agregovaných statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem spotřebitel používá internetové stránky, což následně umožňuje zdokonalení jejich struktury a obsahu, s výjimkou personální identifikace spotřebitele.

Obsahují soubory „cookies“ osobní údaje?

Osobní údaje shromažďované za použití souborů „cookies“ mohou být shromažďovány výhradně za účelem realizace určitých funkcí ve prospěch spotřebitele. Takové údaje jsou zašifrovány tak, aby k nim nemohly mít přístup neoprávněné osoby.

Odstraňování souborů „cookies“

Standardně prohlížeč internetových stránek povoluje ukládání souborů „cookies“ do koncového zařízení. Tato nastavení mohou být změněna takovým způsobem, aby byla v nastavení internetového prohlížeče blokována automatická obsluha souborů „cookies“, nebo vygenerována informace o každém umístění souborů „cookies“ na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnosti a způsobu obsluhy souborů „cookies“ jsou dostupné v nastavení softwaru (internetového prohlížeče). Omezení používání souborů „cookies“ může ovlivnit některé funkce dostupné v internetovém obchodě, zejména proces registrace a odeslání objednávky.