Urlop tacierzyński

Przyjście dziecka na świat jest dla rodziców ogromną zmianą, także w zakresie przerwy od pracy zawodowej. Przepisy przewidują wykorzystanie urlopu głównie przez mamy, ale także ojcowie mogą ubiegać się między innymi o urlop tacierzyński. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest to tylko określenie potoczne dla części urlopu macierzyńskiego, przeznaczonego na rzecz ojców. Jest to zatem główna różnica między urlopem tacierzyńskim a ojcowskim. Drugi z nich wynosi 14 dni i przysługuje on ojcom niezależnie od tego, czy mama pozostaje w stosunku pracy, czy nie. Oba urlopy różni czas trwania, a także możliwość jego wykorzystania – ojcowski można podzielić na części w odróżnieniu od tacierzyńskiego. Warto dodać, że istnieją także cechy wspólne między urlopem tacierzyńskim a ojcowskim: 

– w obu przypadkach ojciec musi być zatrudniony w ramach umowy o pracę lub dobrowolnie odprowadzać składki chorobowe 

– tatusiowie w trakcie trwania zarówno urlopu tacierzyńskiego, jak i ojcowskiego mogą pobierać 100% wynagrodzenia. 

Ile trwa urlop tacierzyński?

Odpowiadając na pytanie, ile trwa urlop tacierzyński, należy zwrócić uwagę na regulację tej kwestii przepisami. Tacierzyński jest potocznym określeniem dla części urlopu macierzyńskiego, z którego mama może zrezygnować, gdy chce powrócić do pracy. W zależności od liczby dzieci, które urodziły się w trakcie porodu, wynosi od 20 do 37 tygodni, z czego 14 tygodni jest obowiązkowym okresem wypoczynkowym dla mamy. Reszta, czyli od 6 do 13 tygodni może być przekazana ojcu jako urlop tacierzyński.

Urlop tacierzyński – zasady

Ubieganie się o urlop tacierzyński wbrew pozorom leży po stronie mamy – musi ona złożyć u pracodawcy pisemną prośbę o przywrócenie do pracy po 14 tygodniach obligatoryjnego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany przychylić się do prośby pracownicy. Wtedy tata może u swojego pracodawcy złożyć wniosek o tacierzyńskie w ramach pozostałej części urlopu macierzyńskiego, jednak nie później niż 14 dni przed planowanym urlopem. 

Do kiedy można wykorzystać urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński wykorzystywany jest od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Inna kwestia dotyczy urlopu ojcowskiego, z którego tatusiowe mogą korzystać do 2 lat od narodzin dziecka. 

Zasiłek tacierzyński 2022

Ojcowie, którym przyznano urlop tacierzyński, mogą liczyć także na zasiłek tacierzyński. Jest on płacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wymiarze 100% średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Jakie zmiany czekają nas w urlopach tacierzyńskich 2022?

Przepisy w zakresie polityki socjalnej ulegają systematycznym przemianom, co tyczy się także urlopu tacierzyńskiego oraz ojcowskiego. Przepisy unijne przewidują zmiany w zakresie urlopu tacierzyńskiego 2022 – mowa tutaj o tzw. dyrektywie „work-life balance”, która powinna być wdrożona w Polsce do sierpnia bieżącego roku. Uwzględnia się tutaj między innymi większą długość przyznawanego urlopu na równi dla obojga rodziców.

Zobacz także: