Urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy

Pojęcie urlopu macierzyńskiego nie jest tożsame z urlopem wypoczynkowym. Różni je przede wszystkim długość oraz podstawy ich przyznawania. Urlop macierzyński dedykowany jest przede wszystkim kobietom, które wykonują pracę w oparciu o stosunek pracy wynikający z Kodeksu Pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urlop macierzyński wynosi przeciętnie 20 tygodni, przy czym 14 tygodni można określić jako obligatoryjne – jest to czas przeznaczony na regenerację organizmu po porodzie i opiekę w pierwszych tygodniach życia dziecka. Z kolei urlop wypoczynkowy uznawany jest za jedno z podstawowych praw pracownika do odpoczynku – czas jego trwania uzależniony jest od stażu pracy. Ponadto w czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownik ma wypłacane pełne wynagrodzenie.

Czas trwania urlopu macierzyńskiego jest niezależny od stażu pracy, w odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego

Urlop macierzyński przysługuje każdej mamie w wymiarze od 20 do 37 tygodni niezależnie od długości stażu pracy. Jest to zasadnicza różnica, ponieważ w przypadku urlopu wypoczynkowego u pracownika ze stażem mniejszym niż 10 lat, całkowita liczba dni przeznaczonych na wypoczynek wynosi 20 dni. U pracowników z ponad 10-letnim stażem przysługuje dodatkowe 6 dni w ramach urlopu wypoczynkowego, które należy wykorzystać w ciągu jednego roku.

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje po urlopie macierzyńskim?

Urlop wypoczynkowy można wykorzystywać po urlopie macierzyńskim, głównie wtedy, gdy nie został on wcześniej wykorzystany. Należy jednak wcześniej określić, czy i jaki wymiar urlopu nam przysługuje ze względu na rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego. Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim od dnia 2 stycznia, ale także później ma przyznany urlop wypoczynkowy. Dlatego po zakończonym urlopie macierzyńskim przysługuje pracownicy 20 lub 26 dni (zależnie od stażu pracy). Należy zwrócić uwagę także na to, że urlop macierzyński, przedłużony o urlop wychowawczy może skutkować utratą urlopu wypoczynkowego w danym roku ze względu na nieprzystąpienie do pracy.

Zobacz również: